Rasstandard

Lotta

(Chottans Cayenne)

Standard för Dvärgschnauzer.

(zwergschnauzer)

 

URSPRUNGSLAND:

Tyskland

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Sällskapshund

 

FCI-KLASSIFIKATION:

Grupp 2, sektion 1, FCI.nr 183

 

BAKGRUND/ÄNDAMÅL:

Runt förra sekelskiftet uppträdde en schnauzerdvärghund runt Frankfurt am Main under namnet strävhårig dvärgpinscher. Det var ingen lätt uppgift att ur olika former, storlekar, typer och ur virrvarret av hårda, mjuka och silkesaktiga pälsstrukturer ta fram en liten hund som exteriört och tempramentsmässigt till fullo motsvarade sin större rasfrände.

 

HELHETSINTRYCK:

Dvärgschnauzern skall vara strävhårig, liten, kraftig, elegant, snarare kompakt än smäcker. Den skall vara en förminskad avbild av mellanschnauzern utan att ge ett dvärgaktigt intryck.

 

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN:

Dvärgschnauzern skall vara kvadratikt byggd varvid mankhöjden ungefär skall motsvara kroppslängden.

Huvudets hela längd (från nosspets till nackknöl) skall motsvara hälften av ryggens längd (från manken till svansansättningen).

 

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR:

Dvärgschnauzern liknar mellanschnauzern i lynnet men har också den lilla hundens karaktär och uppförande. Dess klokhet, oräddhet, uthållighet och vaksamhet gör dvärgschnauzern till en trevlig sällskapshund, som också kan tjäna som vakthund och ändå utan problem rymmas i en liten bostad.

 

HUVUD:

SKALLPARTI

Skallpartiet skall vara kraftigt och långsträckt utan starkt framträdande nackknöl. Huvudet skall vara i proportion till huvudets kroppsmassa. Pannan skall vara flat, utan rynkor och löpa parallellt med nosryggen.

 

STOP

Stopet verkar pga ögonbrynen tydligt markerat.

 

NOSTRYFFEL

Nostryffeln skall vara välutvecklad och alltid svart.

 

NOSPARTI

Nospartien skall sluta i en tubbig kil. Nosryggen skall vara rak.

 

LÄPPAR

Läpparna skall vara svarta, strama och sluta tätt intill käkarna. Mungiporna skall vara strama.

 

KÄKAR/TÄNDER

Under och överkäkarna skall vara kraftiga. Det fulltaliga saxbettet skall vara kraftigt utvecklat med rent vita tänder. Tuggmusklaturen skall vara kraftigt utvecklad, men ingen stark kindbildning får störa huvudets (med skägget) rektangulära form.

 

ÖGON

Ögonen skall vara medelstora, ovala och riktade framåt. De skall vara mörka med livligt uttryck. Ögonkanterna skall ligga väl an.

 

ÖRON

Hängöronen skall vara högt ansatta och vikta. De skall vara   v-formade och öronens innre kant skall ligga mot kinderna. Öronen skall vara symetriskt burna och riktade framåt mot tinningarna Öronvikningen skall vara parallell och inte ligga ovanför skallens plan.

 

 

 

HALS:

Den starka och muskulösa nacken skall vara flott välvd och halsen skall harmoniskt och jämt övergå i manken. Halsen skall vara kraftigt ansatt, smäcker, ädelt böjd och vara i proportion till hundens kroppsmassa. Halshuden skall vara stram och utan rynkor.

 

KROPP:

RYGGLINJE

Rygglinjen skall från manken slutta något bakåt.

 

MANKEN

Manken skall utgöra överlinjens högsta punkt.

 

RYGG

Ryggen skall vara kraftig, kort och stram.

 

LÄNDPARTI

Ländpartiet skall vara kort, kraftigt och djupt. Avståndet från sista revbenet till höften skall vara kort, varvid hunden verkar kompakt.

 

KORS

Korset skall vara lätt rundat och omärkligt övergå i svansansättningen.

 

BRÖSTKORG

Bröstkorgen skall vara måttligt bred, vara oval i genomskärning och nå till armbågarna. Förbröstet skall vara markant utvecklat genom bröstbensknappen.

 

UNDERLINJE

Flankerna skall inte vara överdrivet uppdragna utan bilda en vackert böjd linje.

 

SVANS

Svansen skall vara naturlig (okuperad).

 

 EXTREMITETER:

FRAMSTÄLL

Framstället skall sett framifrån vara kraftigt, rak och inte tångt ställt. Underarmarna skall sedda från sidan vara raka.

 

SKULDERBLAD

Skulderbladen skall ligga tätt an mot bröstkorgen. Skuldrorna skall vara väl musklade på bägge sidor om skulderbladen och nå över bröstkotornas taggutskott. De skall vara så snedställda som möjligt och väl tillbakalagda. Vinkeln mot horisontallinjen skall vara ca 50 grader.

 

ÖVERARM

Överarmarna skall ligga väl an mot kroppen. De skall vara kraftiga och muskulösa. De skall vara vinklade ca 95-105 grader.

 

ARMBÅGE

Armbågarna skall ligga väl an och varken vara utåt eller inåtvridna.

 

UNDERARM

Underarmarna skall från alla sidorna vara fullkomligt raka, kraftigt utvecklade och väl musklade.

 

HANDLOV

Handlovarna skall vara kraftiga, stadiga och bara lätt avvikande från underarmslinjerna.

 

MELLANHAND

Mellanhänderna skall sedda framifrån vara lodräta. Sedda från sidan skall de vara något snedställda. De skall vara kraftiga och nogåt fjädrande.

 

TASSAR

Framtassarna skall vara korta och runda med välvda och tätt intill varandra liggande tår (kattfötter). Klorna skall vara korta och mörka. Trampdynorna skall vara hårda.

 

BAKSTÄLL

Bakbenen skall sedda från sidan vara snedställda. Sedda bakifrån skall de vara parallella och inte trångt ställda.

 

LÅR

Låren skall var måttligt långa. De skall vara breda med kraftig muskulatur.

 

KNÄLED

Knäna skall varken var inåt eller utåtvridna.

 

UNDERBEN

Underbenen skall vara långa, kraftiga, seniga och övergå i kraftfulla hasor.

 

HAS

Hasorna skall vara utpräglat vinklade, kraftiga och stabila samt varken inåt eller utåtriktade.

 

MELLANFOT

Mellanfötterna skall vara korta och lorätt ställda.

 

BAKTASSARNA

Baktassarna skall ha korta, välvda och tätt intill varandra liggande tår. Klorna skall vara korta och svarta.

 

RÖRELSER:

Rörelserna skall vara elastiska, eleganta, kvicka i vändningarna, fria och marktäckande. Frambenen skall ta för sig framåt så mycket som möjligt. Bakbenen skall ge det erfoderliga påskjutet och varaa mycket marktäckande och fjädrande. Ena sidans framben och andra sidans bekben skall föras framåt samtidigt. Rygg, ledband och leder skall vara fasta.

 

HUD:

Huden skall ligga stram på hela kroppen.

 

PÄLS:

PÄLSSTRUKTUR

Pälsen skall vara spänstigt hård och tät. Den skall bestå av tät underull och hårt täckhår som skall vara åtliggande över hela kroppen och inte vara för kort. Täckhåret skall vara strävt och tillräckligt långt för att dess struktur skall kunna bedömas. Det skall varken vara borstigt eller vågigt. Pälsen på benen tenderar att inte vara riktigt så hårda. På pannan och öronen skall pälsen vara kort. Som typiska kännetäcken skall det på nospartiet finnas skägg som inte får vara för mjukt, samt buskiga ögonbryn som skall skugg ögonen lätt.

 

FÄRG

 • Rent svart med svart underull
 • Peppar och salt
 • svart och silver
 • Rent vit med vit underull

För peppar och salt gäller som mål en mellanton med lika fördelad, väl pigmenterad pepparfärgad och grå underull. De tillåtna färgnyanserna är från mörkt järngrå till silvergrå. Alla färgvarianter måste uppvisa en mörk mask som harmoniskt skall anpassa sig till varje färgslag och understryka uttrycket. Tydligt ljusa tecken på huvudet, bröstet och benen är inte önskvärda. För svart och silver gäller som avelsmål svart täckhår med svart underull. Vita tecken skall finnas över ögonen, på kinderna, i skägget, på strupen, som två skilda trekanter på framsidan av bringan, på mellanhänderna, tassarna, på insidan av bakbenen och under svansen. Pannan, hals och öronens utsida skall liksom täckhåret vara svarta.

 

STORLEK/VIKT:

MANKHÖJD

Hanhundar och tikar:  30-35 cm.

 

VIKT

Hanhundar och tikar:  4-8 kg.

 

FEL:

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

 • grov eller rund skalle
 • pannrynkor
 • kort, spetsig eller smalt nosparti
 • tångbett
 • starkt framträdande kindmuskulatur
 • ljusa ögon, för stora eller runda ögon
 • lågt ansatta eller mycket långa, olikt burna öron
 • hakpåse
 • löst halsskinn, smal halsrygg
 • för lång, uppdragen eller svag rygg
 • karprygg
 • sluttande kors
 • svans som direkt från sin ansättning bärs in  över ryggen
 • långa tassar
 • passgång
 • för kort, lång, mjuk, vågig eller silkesaktig päls
 • sotig päls
 • brun underull
 • hos peppar och salt, ålstreck eller svart sadel
 • hos svart och silver, inte klart från varandra skilda brösttrianglar
 • mankhöjden som över eller underskrider den i standarden föreskrivna med upp till 1cm

 

ALLVARLIGA FEL:

 • grov eller tunn, låg eller högställd
 • omvänd könsprägel (tex maskulin tik)
 • utåtvridna armbågar
 • rakt eller hjulbent bakställ
 • för långa underben
 • inåtvridna hasor
 • för korta mellanfötter
 • vit eller fläckig päls hos färgslagen svart eller peppar och salt
 • fläckig päls hos färgslagen vit, svart och silver
 • mankhöjden som över eller underskrider den i standarden föreskrivna med mer än 1cm men mindre än 2cm

 

DISKVALIFICERANDE FEL:

 • missbildningar av varje slag
 • otypisk
 • bettfel som över, under eller korsbett
 • enskilda grava fel som konstruktions, päls och färgfel
 • mankhöjd som över eller underskrider den i standarden föreskrivna med mer än 2cm
 • skyggt, aggressivt, ilsket, överdrivet misstänksamt  och/eller nervöst uppträdande

 

NOTA BENE:

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

 

TESTIKLAR:

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

 

 

Informations källa: www.Dvärgschnauzerringen.se